75 55 50 00

Opptak - Tverlandssonen

I formannskapsmøtet 22. april ble det vedtatt å beholde avdelingene i brakken ved Engmark barnehage.

VALG AV NYE KOMMUNEDELSUTVALG 2015 - 2019

I forbindelse med kommunestyrevalget 13. og 14. september 2015 skal det i tillegg velges nye kommunedelsutvalg (tidligere kalt lokalutvalg).

Bodø kulturskole

Søknadsfrist for elevplass i Bodø kulturskole er 1. mai.

UTLYSNING AV TILSKUDDSMIDLER TIL FRIVILLIG VIRKSOMHET

Bodø kommune skal fordele kr. 94 000,- til frivillig virksomhet i Bodø som skal bidrar til deltakelse, dialog og samhandling.

STATLIGE SPILLEMIDLER 2016

Fristen til Bodø kommune for søknader på statlige spillemidler til anlegg for idrett, friluftsliv, nærmiljø og kulturbygg er 1. okt.

 • BCS

  Basecamp Salten 2015

  Da er det klart for årets råeste helg igjen! 19-21 juni møtes ungdom fra hele Salten for en knalltøff friluftshelg!

 • Bli med på byfesten 20. mai

  BLI MED PÅ BYFESTEN 20. MAI

  Nå er det snart bare ett år til Bodø kan feire 200-årsdagen som kjøpstad. I den anledning inviteres det til byfest.

 • Vågønes gård

  Vågønes gård - Hva nå?

  Bodø kommune har kjøpt Vågønes gård og ønsker innspill til hvordan gården kan utvikles. Utgangspunktet er fortsatt landbruksdrift.

Byjubileet:

388 dager, 10 timer
20. mai 2016