75 55 50 00

Du er her:

Ergoterapi og fysioterapitjenesten for barn og unge

Fysioterapeutene og ergoterapeutene er med på å bidra til at barn og unge kan delta i dagliglivets aktiviteter uansett funksjonsnivå.

Vi gjør kroppsundersøkelser, kartlegger motoriske og kognitive ferdigheter som har med aktivitet å gjøre. Vi tilrettelegger barn og unges omgivelser og trener på spesifikke motoriske ferdigheter.

Vi utfører tjenesten der barna er på familiesenter, i barnehage og Skole.

Ved henvendelser, ta kontakt på telefon 75 55 43 00 eller fyll ut henvendelsesskjemaet i kolonnen til høyre, skriv ut og send i posten til:

Bodø Rehabiliteringssenter
Gamle Riksvei 18
8008 Bodø.

Grunnet personopplysninger og datasikkerhet anbefaler vi at du ikke sender skjema pr. e-post.

Etter at skjema er mottatt hos oss, vil du bli kontaktet for timeavtale.

Besøksadresse:
Gamle Riksvei 18, 1.etg
Telefon: 75 55 43 00